top of page

SZKOŁA BRANŻOWA

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

Arrow Down
SERVICES

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

    Nauka trwa 3 lata.

Zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie należy do branży budowlanej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy,

 • wykonywania robót malarskich,

 • wykonywania robót tapeciarskich,

 • wykonywania robót posadzkarskich,

 • wykonywania robót okładzinowych;

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie potrafi:

 • czytać dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót wykończeniowych,

 • przedmiarować roboty przewidziane do wykonania, obliczać zapotrzebowaniemateriałowe,

 • wykonywać kalkulację kosztów robót, rozliczenia robocizny, materiałów i sprzętu,

 • określać i przygotowywać materiały do zaplanowanych prac wykończeniowych,

 • wykonywać roboty tapeciarskie, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich, montaż suchej zabudowy,

 • wykonywać naprawy i konserwację elementów wykończeniowych,

 • dokonywać odbioru robót wykończeniowych,

 • oceniać jakość robót w systemie suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich i posadzkarsko - okładzinowych oraz kalkulować ich koszty,

a ponadto w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

 • przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,

 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

 

Perspektywy zatrudnienia:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie zdają egzamin kwalifikacyjny, a następnie otrzymują świadectwo z tytułem zawodowym: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz EUROPASS - suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

ABOUT
PROJECTS

PRAKTYKA

Zajęcia praktyczne w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbywają się na warsztatach szkolnych.
 

 Nie wymaga się podpisanej umowy z pracodawcą na realizację praktyk .
 

 

 Są one realizowane w wymiarze 1-2 dni w tygodniu.

CONTACT
drapacze chmur

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

UL. FRANCUSKA 6

59-900 ZGORZELEC

TEL. 75 775 23 93

bottom of page