top of page

PROGRAM NAUCZANIA

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

W trakcie trzech lat nauki będą realizowane przedmioty zawodowe:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Podstawy budownictwa

  • Rysunek i dokumentacja techniczna

  • Technologia systemów suchej zabudowy

  • Technologia robót malarsko-tapeciarskich

  • Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych

Przedmioty zawodowe realizowane w formie zajęć praktycznych:

  • Roboty wykończeniowe – zajęcia praktyczne

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

BUD.11.
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

bottom of page